Retail & consumer

Nordmenns forbruk stiger igjen …

Nordmenns forbruk stiger igjen …

… men det er fortsatt lavere enn før koronapandemien. Det viser YouGovs globale tracking-undersøkelse av COVID-19, som ser på endringene i forbrukernes ønsker, innkjøpsvaner og levevis på ukesbasis.