YouGov avslører reiseplanene i de nordiske landene for det kommende året

YouGov avslører reiseplanene i de nordiske landene for det kommende året
av

I lys av den pågående koronapandemien undersøker YouGov reiseplanene i de nordiske landene for det kommende året.

Dataene våre, som er samlet inn av YouGov Global Travel Profiles i 25 land, viser at finnene er de europeerne som er mest tilbøyelige til å planlegge ferie innenlands i de neste 12 månedene (56 %). Danskene er mest tilbøyelige til å planlegge en internasjonal reise (36 %), tett fulgt av nordmennene (34 %). Blant de nordiske landene svarer flest svensker at de ikke har noen planer om å reise overhodet de neste 12 månedene (23 %).

YouGovs data viser at det generelt er to barrierer som avholder folk i Norden fra å reise. Mens finner og svensker angir at det hovedsakelig er helsemessige risikoer som avholder dem fra å reise (hhv. 63 % og 62 %), er reiserestriksjoner den største barrieren for nordmenn og dansker (hhv. 63 % og 57 %).

Dataene kommer fra YouGov Global Travel Profiles, som hver dag sporer forbrukerholdninger på tvers av 25 reise- og turistmarkeder.

Global Travel Profiles gir reisebransjen muligheter for å oppdage nye trender for reisevaner og -atferd i de kommende 12 månedene. Det er både mulig å analysere et enkelt land og sammenligne med andre land. Det gir samtidig et helhetsbilde av reisemarkedet, herunder en detaljert innsikt i forbrukernes foretrukne destinasjoner, bestillingsmåter, innkvartering og transportpreferanser.

YouGov Global Travel Profiles er en utvidelse av YouGovs eksisterende dataløsninger og supplerer YouGov DestinationIndex.

Photo by Anna Shvets from Pexel

Les gjennom våre fellesskapsregler før du skriver et innlegg.