Hvorfor vil ikke nordmenn betale for nyheter?

Hvorfor vil ikke nordmenn betale for nyheter?
av

Nordmenns nyhetsforbruk er stort, men halvparten av den voksne befolkningen er skeptiske til å betale for nyheter. YouGov har sett nærmere på årsakene til denne skepsisen.

Ifølge YouGov Profiles bruker over halvparten av nordmenn (hhv. 46 % og 68 %) nyhetsapper og nyhetsnettsider jevnlig, men mange velger bort avisabonnementet.

45 % av den norske befolkningen har minst ett avisabonnement. Blant dem over 60 har mer enn to tredjedeler (71 %) et abonnement, mens bare en fjerdedel (25 %) av den voksne befolkningen under 40 år har et abonnement.

Sammenlignet med naboene i Danmark, Sverige og Finland er Norge faktisk det landet der flest har minst ett betalt avisabonnement. En stor del av svenskene (42 %) holder en avis, mens dette gjelder for 35 % av finnene og 23 % av danskene.

23 % av nordmennene har tidligere hatt avisabonnement. En tredjedel av befolkningen (32 %) har aldri hatt noe abonnement og av dem overveier 7% heller ikke å få det i fremtiden.

Den viktigste årsaken til at mange nordmenn ikke holder en avis er at det finnes  tilgjengelige nyheter gratis.

40 % av dem som ikke betaler for et avisabonnement angir at de ikke har noe abonnement fordi det finnes tilgjengelige muligheter som er gratis. Litt over en tredjedel (35 %) sier prisen er årsaken til dette.

22 % angir at de foretrekker nyhetssendinger (TV eller radio). Det er særlig befolkningen over 60 år (34 %) som mener dette.

Generelt er nordmennene delt i synet på det å skulle betale for nyheter. Mens 44 % ikke synes det er greit at nyhetsmedier plasserer artikler bak en betalingsmur slik at nyhetene bare er tilgjengelige for abonnenter, synes 40 % at det er helt greit.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på 1005 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg i alderen 18+ fra YouGov-panelet. Gjennomført i perioden 14. - 23. august 2020.

Les gjennom våre fellesskapsregler før du skriver et innlegg.