Slik har koronavirusepidemien påvirket nordmenns forbruk

Slik har koronavirusepidemien påvirket nordmenns forbruk

Det er særlig nordmenns kjøp av klær som er negativt påvirket av koronavirusets inntog, viser YouGovs COVID-19-tracker. I stedet kjøper nordmennene mer underholdning som film og spill på nettet.

YouGov har lansert en løpende global tracking-studie om koronaviruset. Her kartlegges endringer i forbrukeratferd, kjøpsatferd, holdninger og livsstil, som kommer som en følge av koronaviruskrisen. Resultatene oppdateres ukentlig.

Vi belyser blant annet i hvilket omfang nordmenns innkjøp i fysiske butikker og på nettet har endret seg. Ikke overraskende har den største nedgangen funnet sted i fysiske butikker.

Har du brukt mer eller mindre penger i fysiske butikker de to siste ukene som følge av koronaviruset? 

Hver fjerde nordmann (23 %) sier at de har brukt mindre på personlig forbruk som følge av koronavirusets inntog, mens 8 % har brukt mer. Klesbransjen er hardt rammet. Hver fjerde nordmann (24 %) brukte mindre penger på klær, mens bare 3 % brukte mer. Særlig kvinner har brukt mindre penger på klær (28 % av kvinnene mot 20 % av mennene). Klesforbruket har falt uke for uke. I uke 14 og 15 sier 46 % at de har brukt mindre penger på klær.

Mange nordmenn har allerede forsøkt å forbedre sin personlige hygiene for å beskytte seg mot koronavirus, og kanskje det er derfor nordmennenes forbruk av toalettsaker er nesten uendret i forhold til tidligere. 11 % bruker mer, mens 9 % bruker mindre.

Innkjøp av matvarer er imidlertid det eneste området der det fysiske forbruket har økt mer enn det har falt. En femtedel av alle nordmenn (19 %) bruker mer penger på matvarer, mens 10 % bruker mindre. Særlig familier med hjemmeboende barn under 7 år har hatt et større forbruk av matvarer som følge av koronaviruset. 28 % av småbarnsfamiliene har brukt mer penger på matvarer, mot 17 % i den øvrige befolkningen.

Har du brukt mer eller mindre penger på nettet de to siste ukene som følge av koronaviruset?

Nordmenns kjøp over nettet er ikke påvirket i samme omfang som i de fysiske butikkene, men også her har koronaviruset satt sitt preg. Generelt sett har flere nordmenn brukt mindre på personlig forbruk (11 %) enn de som har brukt mer (7 %). Klesbransjen er påvirket negativt også på nettet. 14 % har kjøpt mindre klær på nettet, mens 4 % har kjøpt mer. 9 % av nordmennene har til gjengjeld brukt mer på underholdning (f.eks. film og spill). Det er særlig de unge mellom 18 og 29 år som har brukt mer på underholdning. 17 % av de mellom 18 og 29 år har kjøpt mer underholdning på nettet mot 7 % i den øvrige befolkningen.  

Nordmenn kjøper også mer matvarer over nettet (10 %), selv om Internett-forbruket av mat ikke har økt like mye som det fysiske.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er en del av YouGovs løpende tracking-undersøkelse om koronavirus. Undersøkelsen er til nå basert på 1482 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg i alderen 18+ fra YouGov-panelet. Gjennomført i perioden 11. mars til 12. april 2020.

YouGov har lansert en løpende global tracking-studie om koronaviruset. Her kartlegges endringer i forbrukeratferd, kjøpsatferd, holdninger og livsstil, som kommer som en følge av koronaviruskrisen. Resultatene oppdateres ukentlig.

Getty Images

Les gjennom våre fellesskapsregler før du skriver et innlegg.