Mer enn hver fjerde nordmann har et nyttårsforsett for 2020

Mer enn hver fjerde nordmann har et nyttårsforsett for 2020
av

De færreste klarte imidlertid å holde alle sine nyttårsforsett for 2019, viser ny undersøkelse fra YouGov.

YouGovs siste undersøkelse viser at mer enn hver fjerde person (29 %) hadde et nyttårsforsett for 2020. Og blant nordmenn som er under 40 år, hadde 2 av 5 et nyttårsforsett (42 %), mens kun 14 % av de over 60 år hadde et nyttårsforsett. Det er også flere kvinner enn menn (33 % mot 26 %) som hadde et nyttårsforsett.

Nyttårsforsetter for året 2020

Sjansen for at de mange forsettene blir holdt, er imidlertid ikke så stor. I hvert fall ikke når vi ser på hvordan det gikk med å holde de forsettene nordmenn hadde for 2019.

Nyttårsforsetter: Klarer nordmenn å nå sine mål?

Hver femte nordmann (21 %) hadde nyttårsforsett for 2019. Halvparten av dem (52 %) holdt noen av forsettene sine, mens hver fjerde (26 %) holdt alle. 17 % holdt ingen av forsettene sine.

Hvilke nyttårsforsetter har nordmenn hatt før?

Vi har også spurt nordmenn hvilke nyttårsforsett de noensinne har hatt. De mest populære nyttårsforsettene gjennom tidene handler om helse og om å spare penger. 2 av 5 (43 %) som noensinne har hatt et nyttårsforsett, har hatt et mål om mer trening / bedre form, og 38 % har hatt et forsett om å slanke seg. Hver tredje nordmann (33 %) har på ett eller annet tidspunkt hatt nyttårsforsett om å spare mer penger.

Blant de unge, som også er mer tilbøyelig til å ha nyttårsforsetter, har en større prosentdel hatt et nyttårsforsett om mindre bruk av medier og teknologi enn blant den øvrige befolkningen. 12 % av de mellom 18 og 39 har hatt et nyttårsforsett om å bruke sosiale medier mindre, mot 4 % i den øvrige befolkningen. 10 % har villet bruke mobilen mindre, mot 2 % i den øvrige befolkningen.

Last ned hele undersøkelsen her

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på 1010 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg i alderen 18+ fra YouGov-panelet. Gjennomført i perioden 8. – 13. januar 2020. Kilde: YouGov.

Photo by Bruno Nascimento on Unsplash

Les gjennom våre fellesskapsregler før du skriver et innlegg.