Nordeuropeere har mest ferie

av

En ny global undersøkelse fra YouGov tar et oppgjør med myten om arbeidsomme nordeuropeere, i hvert fall når det gjelder å ha betalt ferie. Nordeuropeere har langt flere betalte feriedager enn gjennomsnittet, og vi tar dem med glede.

Hvor mye ferie vil vi ta?

Av 22 land over hele verden, herunder Nord-Amerika, Midtøsten, Asia, Australia og Europa, er britene de som med størst sannsynlighet vil si at de tenker å ta hele ferien sin i år (64 %), eller hele ferien minus én eller to dager (75 %). Tett fulgt av arbeidstakere i Danmark (71 %), Tyskland (70 %), Norge (65 %) og Finland (65 %).

Der ser ikke ut til å være den store sammenhengen mellom antall tildelte fridager for arbeidstakere, og det antallet de ender opp med å ta. De nordeuropeiske landene på topp fem listen, ligger alle pent over gjennomsnittet (21 feriedager) for antall lovbestemt feriedager.

Sverige skiller seg ut fra sine nordeuropeiske naboer, da bare 46 % av svenskene tenker å ta hele ferien i år, eller hele ferien minus en eller to dager. En mulig forklaring er at nesten halvdelen av arbeidstakerne i Sverige (45 %) tenker å overføre feriedager til neste ferieår. Til sammenligning tenker bare 26 % av britene og 32 % av danskene å overføre ferie. I Norge er det også en stor andel (39 %) som tenker å overføre ferie. 

Hvor mye ferie vil resten av verden ta?

Amerikanere har vesentlig mindre ferie enn nordeuropeerne. I et av de få landene i verden der det ikke er lovbestemte krav om å ha et minimum antall feriedager, sier bare 44 % at de planlegger å ta hele eller nesten hele ferien i år.

I Saudi-Arabia og Algerie har den gjennomsnittlige arbeidstakeren 30 fridager, men likevel sier bare henholdsvis 51 % og 48 % at de vil bruke alle eller nesten alle feriedagene sine. 21 % av arbeidsstyrken i Saudi-Arabia sier at de ikke vil bruke alle feriedagene sine i år, og angir press fra sjefen som begrunnelse.

Hvorfor tar vi ikke ferien vår?

Hvorfor tar vi ikke ferien vår?

Den mest populære årsaken globalt til at man ikke tar hele ferien sin, er ønsket om å overføre en del av den til neste år (34 % velger dette i gjennomsnitt), etterfulgt av "det har jeg tenkt, men jeg rekker det aldri" (14 %) og "jeg har ikke en tilstrekkelig god grunn til å ta ferie". En ofte benyttet grunn til å arbeide hardere – Ønsket om ikke å fremstå som doven overfor kollegaer og arbeidsgivere – velges sjelden (6 % i gjennomsnitt). I Kina er imidlertid dette tallet oppe i 13 %.

Results Norway

Les gjennom våre fellesskapsregler før du skriver et innlegg.