The Brand Boycotter


The Brand Boycotter

YouGov har undersøkt hva som får forbrukere i 10 europeiske land til å boikotte et merke permanent eller midlertidig  og ikke minst hva som kan få dem til å vende tilbake.

Når et merke eller en virksomhet er gjenstand for en skandale eller negativ omtale, går det som regel utover forbrukernes tillit. Forbrukernes reaksjon kan variere fra alt mellom dårlige anmeldelser på nettet og diskusjoner på sosiale medier til en direkte boikott av merket.

I dette white paperet har YouGov belyst årsakene til merkeboikott i Europa og sett nærmere på hvordan man gjenvinner forbrukernes tillit.

Undersøkelsen viste blant annet:

  1. Når forbrukere vender seg bort fra et merke vender de sjeldent tilbake.
  2. Det er imidlertid mulig å gjenvinne den tapte tilliten hvis virksomheten endrer praksis og håndterer skandalen på en åpen og troverdig måte
  3. Europeere som boikotter varemerker, etterspør merker som følger sosiale og politiske normer. De som avviker fra disse, boikottes.
  4. Slike merkeboikottere skiller seg på flere punkter fra den øvrige befolkningen. I dette white paperet ser vi nærmere på både de europeiske og de norske merkeboikotterne

 

Last ned vårt white paper gratis

Norwegian Brand Boycotter

Norwegian Brand Boycotter

I dette white paperet ser vi nærmere på både de europeiske og de norske merkeboikotterne.