Rapportene våre dekker et stort antall sektorer og nisjemarkeder, der vi analyserer alle sider av et spesifikt spørsmål. Ved hjelp av rapportene våre kan du:

 • Belyse skiftende forbrukeratferd
 • Forstå forbrukernes handlemåte
 • Tolke nye tendenser
 • Øke kjennskapen til varemerket ditt i et marked med hard konkurranse
 • Forbedre suksessraten for nye produktlanseringer

Food & Health 2016

- EN STUDIE AV NORDISKE FORBRUKERES OPPFATNING AV MAT OG HELSE

YouGov har i drøyt 10 år undersøkt nordiske forbrukeres innstilling til mat, klima og helse.

 • MATVARER OG URO
  Hvor mange er bekymret for innholdet i matvarer og for hva? Hva forsøker man å unngå? Hvordan er kunnskapen om og holdningen til tilsetningsstoffer? Og hvilke merkeordninger og symboler er mest pålitelige?
 • MAT OG KLIMA
  Hvordan ser forbrukerne på koblingen mellom mat og miljøspørsmål? Hva er man selv villig til å gjøre for å være mer miljøvennlig når det gjelder mat?
 • MAT, LIVSSTIL OG FRAMTID
  Hvor sterk er koblingen mellom egen levealder og matvalg? Hvor mange spiser sunt? Hva slags kosthold blir brukt? Hvilken oppfatning har man av nye fenomener innen matvareproduksjon?

Utvalget er nasjonalt representativt for befolkningen i alderen 16–64 år i de enkelte landene. 500 intervjuer per land.


Internasjonale rapporter

Vi tilbyr også rapporter som belyser internasjonale tendenser. Se nedenfor hvilke bransjer vi dekker:

 

Siste artikler

Kontakt oss