Omnibus International


Vil du rette deg inn mot et bestemt marked, sammenlikne ulike markeder eller få en global oversikt?

Gjennom YouGov Omnibus International får du kostnadseffektiv, rask og pålitelig resultater om itliga resultat om befolkningens adferd og holdninger i over 60 lande over hele verden – gjennom en enkelt kontakt.

Kontakt oss

 

Siste Omnibus International artikler

  • Economic mood slumps across Europe

    Europe’s summer of economic optimism is over, according to the latest data from YouGov’s EuroTrack survey, which tracks economic sentiment across seven European nations

Kontakt oss