Omnibus Research Logo


Få svar på dine spørsmål

YouGov Omnibus er et sterkt verktøy til måling av kampanjeeffekt, meningsmålinger, avdekking av forbrukeratferd, test av konsepter og mye mer.

YouGov Omnibus er representativ for befolkningen fra 18 år+. YouGov Omnibus Norge starter hver onsdag med levering av resultatet påfølgende tirsdag.

Resultatet

Resultatet leveres som en grafisk rapport, som viser totalen i PowerPoint og i Excel-tabeller oppdelt etter følgende kriterier:

Kjønn, Alder, Region, Sivilstand og familieforhold, Urbanisering, Sysselsetting, Husstandens inntekt, Utdanning og Sosiale medier

Ytterligere demografiske data og analyser kan tilføyes mot et pristillegg.

Prisen omfatter bistand med spørsmålsformulering og gjennomgang av pressemeldinger.

Case: Krow kommunikasjonsbyrå

Se hva Krow kommunikasjonsbyrå i UK har å si om YouGov omnibus, våre landsrepresentative undersøkelser, som gir deg svar på dine spørsmål i løpet av en kort uke.

Siste Omnibus-artikler

Kontakt oss

Kontakt oss