YouGov DestinationIndex


YouGov DestinationIndex måler daglig publikums oppfatning av verdens mest populære turistmål. Hva tenker turister i virkeligheten om destinasjonen din? Hvem er de mest sannsynlige besøkende? Og hvordan når du best ut til dem? YouGov DestinationIndex kan gi deg svar på dette og mye mer.

Alle som skal markedsføre en turistdestinasjon, vet at det krever en effektiv og informert varemerkestrategi. YouGov DestinationIndex gir deg de nødvendige nøkkeldataene slik at du kan utforme en effektiv strategi basert på et solid og veldokumentert datagrunnlag og følge den umiddelbare effekten av markedstiltakene dine.

YouGov DestinationIndex

Bruksmuligheter

  • Overvåk og mål besøksoverveielsesraten for din egen og konkurrentenes destinasjon.
  • Oppdag hvor destinasjonen din har mest/minst appell.
  • Ranger destinasjonens status målt på prestisje, kvalitet og verdi sammenlignet med andre destinasjoner.
  • Forstå de faktorene som genererer omtale av destinasjonen din.
  • Mål langsiktige besøkstrender og forstå de underliggende årsakene.
  • Se hvilken effekt arrangementer, festivaler samt positive og negative hendelser har på destinasjonens appell.
  • Kontakt respondenter igjen med skreddersydde oppfølgingsspørsmål.
  • Vurder effekten av din varemerkestrategi/-kampanje, og juster den etter det.

Vi sporer i øyeblikket publikums oppfatning av turistdestinasjoner i 25 markeder.

 

Kontakt oss

Kontakt oss for å få vite mer om YouGov DestinationIndex.