BrandIndex er en daglig måling av nordmenns oppfatning av mer enn 250 merkevarer. Det måles på merkevarer innenfor flere sektorer, slik at du som kunde på BrandIndex ikke bare får et sanntidsbilde av din egen merkevare, men også helsetilstanden til dine konkurrenter og sektoren som helhet.

BrandIndex

Resultatene formidles gjennom et Internett-basert verktøy, slik at du hele tiden kan følge utviklingen. Da alt rapporteres daglig, kan eventuelle endringer i forbrukernes holdninger fanges opp raskt, og du kan planlegge din reaksjon i samme øyeblikk som endringene skjer.

BrandIndex gjennomføres både på nasjonalt og internasjonalt plan. Du kan overvåke merkevaren din i ett enkelt land, sammenligne på tvers av land, eller overvåke det samlede bildet.

Siste artikler: BrandIndex

Kontakt oss

Download pdf

BrandIndex

 

Kontakt oss