Mobilbetaling i Norden


Mobile Payment

MobilePay i Danmark og Finland, Vipps i Norge og Swish i Sverige sitter for øyeblikket med størst markedsandel for mobilbetaling i Norden, men internasjonale konkurrenter som Apple Pay og Google Pay har gjort sitt inntog og kan vende på nåværende markedssituasjon.

I dette whitepaperet belyser YouGov de nordiske forbrukernes bruk av mobilbetaling og holdning til de ulike appene for mobilbetaling. Vi ser også nærmere på målgruppen, altså de som bruker mobilbetaling mest, samt analyserer hvilke barrierer som holder noen forbrukere fra å ta i bruk tjenesten.

Undersøkelsen er basert på 6 979 intervjuer med et representativt utvalg av dansker, svensker, nordmenn og finner i alderen 18+ samt data fra YouGovs segmenterings- og profileringsverktøy, YouGov Profiles.

Fyll ut skjemaet nedenfor og last ned vårt whitepaper gratis:

Last ned whitepaper