Det europeiske markedet for elbiler


En analyse av de europeiske forbrukernes holdning til elbiler

Electric Cars in Europe

Elbiler utgjør i dag 3 % av det europeiske bilmarkedet, mens tre fjerdedeler (76 %) består av bensin- eller dieselbiler. Koronaviruspandemien har medført stor usikkerhet for en rekke bransjer, herunder bilindustrien, men hvordan så markedet ut før pandemien?

Dette whitepaper undersøker forbrukermotivasjonen og holdningene til elbiler i ni europeiske land, særlig med tanke på hvordan de varierer mellom landene.

Last ned whitepaper

 
 

Dataene er basert på tall fra YouGov BrandIndex og YouGov Profiles. Vi har dessuten intervjuet representativt utvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov-panelet i perioden 17. til 27. januar 2020. Herav 2118 i Storbritannia, 2180 i Tyskland, 1036 i Frankrike, 1008 i Spania, 1036 i Italia, 1002 i Danmark, 1023 i Sverige, 1004 i Finland og 1011 i Norge.