Om panelet


Hos YouGov har vi alltid handlet etter et enkelt prinsipp: Jo bedre vi integrerer forbrukerne i beslutningsprosessene til kundene våre, desto bedre blir de beslutningene som kundene våre treffer. Vår teknologi gir oss mulighet for å komme i dialog med mennesker når som helst og hvor som helst, og la dem ta del i beslutningsprosessen.
Vi kaller det «The Power of Participation».

Panelet er hjertet i virksomheten vår: Et verdensomspennende nettsamfunn bestående av 9,6 millioner mennesker og tusenvis av politiske, kulturelle og kommersielle organisasjoner. Vi er i konstant dialog med disse menneskene om overbevisninger, verdier, atferd og varemerker.

YouGov verden over

YouGov Panels

Rekruttering

Via målrettet rekruttering gjennom tallrike aktive og passive kanaler oppstår det en balansert sammensetning av panelet vårt.

Følgende tiltak er bl.a. i bruk:

  • Online-kampanjer: Google Adwords, affiliate markedsføring, e-postmarkedsføring/bannermarkedsføring, verving av venner
  • Offline-kampanjer: Telefonintervjuer, samarbeid med tidsskrifter og foreninger for spesifikke målgrupper, eventer

Kvalitetssikring

For å kunne sikre den høye kvaliteten på dataene våre gjennomfører vi løpende intensive 

Viktige elementer for kvalitetsstyringssystemet er bl.a.:

  • Konsistens- og rimelighetskontroller av besvarelsene
  • Systematisk kontroll av alle nyregistrerte for å forhindre «selvhenvisning»
  • Kvalitetskontroll av de åpne svareneLøpende monitorering av undersøkelsenes kvalitet bl.a. via et fast sett med avsluttende vurderingsspørsmål
  • Tallrike sikkerhetsmekanismer, slik som: IP-sjekk og Geo-Location-sjekk 

Lær mer om meningsmålinger

YouGov er tilsluttet Virke Markedsanalyse, og har i samarbeid med de andre instituttene utviklet en nettside om meningsmålinger i forbindelse med Stortingsvalget 2017. Hensikten med siden er å bidra til utvidet innsikt om meningsmålinger som metode, og hvordan meningsmålinger skal leses og forstås.  Siden finner du her: http://kampanje.virke.no/menings

Kontakt oss

Meld deg inn