Om YouGov


Vi tror på deltakelsens kraft

Helt fra starten har vi vært inspirert av én enkel idé:

YouGov People

Jo flere mennesker som kan bidra til beslutningene som tas av virksomheter som leverer varer og tjenester til de samme menneskene, desto bedre vil beslutningene bli. Kjernen i selskapet vårt er et globalt nettsamfunn der millioner av mennesker og tusenvis av institusjoner innen politikk, kultur og næringsliv deltar i en kontinuerlig samtale om meninger, atferd og merker.

Vi bruker denne kontinuerlige datastrømmen, sammen med vår store ekspertise på markedsundersøkelser og vår brede bransjeerfaring, til å utvikle teknologier og metoder som vil føre til større medvirkning i beslutningsprosessen.

Skaff deg et bedre og mer nøyaktig bilde av hva verden tenker og mener.

Produkter og løsninger

YouGov tilbyr en rekke verktøy og analyser som gir innsikt på alle trinn av forbrukernes atferd: BrandIndex er en daglig sporing av nordmenns oppfatning av mer enn 250 varemerker og gir deg et sanntidsbilde av ditt eget varemerke, dine konkurrenter og sektoren som helhet. Omnibus er vår representative undersøkelse for hele landet. Den gir deg svar på spørsmålene dine på bare 48 timer.

I tillegg til våre egenutviklede produkter, tilbyr vi et komplett utvalg av kvantitative og kvalitative tjenester til analyse og rådgivning og hjelper deg med å besvare kritiske spørsmål.

YouGov er tilsluttet Virke Markedsanalyse, og har i samarbeid med de andre instituttene utviklet en nettside om meningsmålinger i forbindelse med Stortingsvalget 2017. Hensikten med siden er å bidra til utvidet innsikt om meningsmålinger som metode, og hvordan meningsmålinger skal leses og forstås.  Siden finner du her: http://kampanje.virke.no/menings